Country: Czech Republic - Czech

Div Aqua DHK 315

 
 

Informace o produktu

Inhibitor úsad/koroze

Div Aqua DHK 315 je prostředek pro stabilizaci tvrdosti vody a inhibici koroze v autoklávech a pasterech. Zabraňuje vylučování anorganických usazenin na stěnách i při vysokých tvrdostech vody a nízké aplikační koncentraci. Div Aqua DHK 315 obsahuje směs organických a anorganických inhibitorů koroze, které vytváří na povrchu zařízení film a tím jej chrání před agresivním působením provozní vody během sterilizace.     
     


    Kód produktu Balení
      G10222   1x20 kg