Country: Czech Republic - Czech

WT-040

 
 

Informace o produktu

Biocid pro úpravu technologické vody

NALCO WT - 040 je biocidní prostředek na bázi stabilizovaného bromu. Stabilizátor obsažený v prostředku zvyšuje stabilitu prostředku a minimalizuje reakce s organickými nečistotami a inhibitory. Potlačením reakcí s organickými látkami se dosáhne snížení stupně AOX (absorbovatelné organické halogeny) ve srovnání s nestabilizovanými prostředky na bázi aktivního bromu nebo chloru. Prostředky na bázi stabilizovaného aktivního bromu účinněji odstraňují biofilmy než prostředky pouze na bázi aktivního chloru nebo kombinace chloru/bromu.     
     


    Kód produktu Balení
      G41995   1x25kg