Country: Czech Republic - Czech

3D Trasar 3DT226

 
 

Informace o produktu

Pro úpravu technologické vody s inhinitory koroze a úsad

NALCO TRASAR 20209 je prostředek na bázi molybdenano/organo fosfátů určený na úpravu technologické vody v otevřených systémech s cirkulující chladicí vodou, který obsahuje inhibitory koroze a úsad (zabraňuje tvorbě anorganických úsad).     
     


    Kód produktu Balení
      G41706   1x25 kg