Country: Czech Republic - Czech

Zdrojové prostředky pro generaci chloroxidu

Dezinfekce vody prostřednictvím chlordioxu představuje ekonomickou alternativu všude tam, kde je nutné ošetřovat velká množství vody, ať již pro zajištění její vlastní mikrobiální nezávadnosti nebo pro její použití jako dezinfekčního média, a to zvláště v těch případech, kde vznikají problémy s ohledem na kompatibilitu s použitými konstrukčními materiály. Samostatnou oblastí použití je řešení problémů s výskytem nebo rizikem výskytu bakterií (vláště legionella) v systémech teplé užitkové vody.