Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj v Diversey

Diversey má za cíl chránit životy, uchovávat planetu Zemi a transformovat průmysl. V tomto jasném vyjádření bychom chtěli popsat, proč jako společnost existujeme a co sami očekáváme od své práce. Tento účel stanovuje konkrétní způsob jakým přijímáme zásadní sociální, environmentální a ekonomické zásady udržitelnosti.
Udržitelný rozvoj je základem naší strategie a srdcem toho, jak zajišťujeme čistší a zdravější budoucnost pro celý svět.

Diversey má 6 základních pilířů udržitelného rozvoje:

Provoz

Zachováváme Zemi pro příští generace neustálým snižováním dopadů našich produktů a provozů na životní prostředí. Máme vedoucí pozici na trhu v ochraně životního prostředí a zavázali jsme se k náročným a měřitelným snížením neblahých dopadů. Nastavené cíle plníme díky kreativnímu a odhodlanému přístupu našich zaměstnanců.

V roce 2009 jsme udělali klíčový krok směrem k přijetí odpovědnosti za životní prostředí prostřednictvím přijetí smlouvy s Climate Savers, uznávaným a důsledným programem na snížení emisí skleníkových plynů fondu World Wildlife, který si klade za cíl snížení o 25% do konce roku 2013.

Zákazníci

Chráníme životy tím, že vyrábíme vynikající produkty, které zvyšují bezpečnost a hygienu jídla, pití a prostředí, ve kterém se pohybujeme.

Naše špičkové inovace jako systémy ředění a dávkování a unikátní design balení nám umožňují eliminovat produkci obalů a chemických odpadů, snižovat náklady na dopravu a tím i emisi oxidu uhličitého a v neposlední řadě zajišťovat bezpečnost pracovníků. Naše koncentrované prostředky váží méně než klasické vodou naředěné produkty, balené ve speciálně navržených nádobách, které mají zabudované vlastní dávkovací zařízení. Uzavřené produkty určené k ředění chrání naše zákazníky před přímým kontaktem s koncentrovanými chemikáliemi a zaručují správné naředění prostředku pro maximální účinnost. Navrhujeme obaly ke snížení logistických výdajů a úložného prostoru, a používáme recyklovatelné materiály, které pomáhají snižovat množství vyprodukovaného odpadu.

Sounáležitost

Věříme, že na všech místech našeho působení je naše přítomnost přínosem. Bezpočetné dobrovolnictví našich zaměstnanců umožňuje Diversey vytvořit čistší a zdravější budoucnost pro lokální komunity. Podporujeme dobrovolnictví prostřednictvím naší globální iniciativy pro děti a přes řadu místních a regionálních akcí organizovaných našimi zaměstnanci.

Globální iniciativa pro děti

Role Diversey jako předního světového poskytovatele řešení pro čištění a sanitaci do škol inspirovala společnost investovat do škol a dětí po celém světě a tento záměr se stal hlavním cílem při plnění cílů naší společenské odpovědnosti. Zavazujeme se, že přispějeme časem, zdroji a odbornými znalostmi k vytvoření čistší a zdravější budoucnost pro děti, kterým patří naše budoucnost.
Prostřednictvím této iniciativy jsme "adoptovali" školy v chudých oblastech nedaleko našich lokálních poboček. Činnosti, které provádíme s každou takovouto školou, jsou přizpůsobeny potřebám místní společnosti. Od začátku programu Diversey spolupracuje již s 45 školami po celém světě.

Zaměstnanci

Naši zaměstnanci jsou nejsilnější stránkou naší společnosti, a je to jejich talent, kreativita a nadšení, které dávají smysl účelu našeho podnikání pro naše zákazníky, partnery a komunity. Investujeme do bezpečí a blaha našich zaměstnanců, do jejich vzdělání a profesního rozvoje.
Od svého založení v roce 2002, program Target Zero nám pomohl snížit počet pracovních úrazů o 72,5 procenta. Za šest let Target Zero pomohl zabránit 904 zraněním. Meziroční snížení počtu nehod činí 10% a každý rok jsme výrazně překročili požadovaný cíl.

Partneři

Spolupracujeme s myšlenkovými vůdci z celého světa k podpoře důležitosti udržitelného rozvoje v našem průmyslu a neustále obhajujeme čistší a zdravější budoucnost. Založili jsme důležitá partnerství s vládními agenturami, nevládními organizacemi a průmyslovými skupinami. Sdílíme své znalosti a podporujeme hodnoty, které vychází z kreativní a důsledné práce talentovaných lidí k dosažení společných cílů.

Řízení

Snažíme se dodržovat co nejvyšší standard etických a právních hodnot ve všech našich činnostech. Naše metody řízení jsou upraveny v našem komplexním etickém kodexu a kodexu obchodního chování. Pravidelně provádíme audity všech našich obchodních aktivit a nestále vzděláváme své zaměstnance v oblasti etických obchodních praktik.