Country: Finland - Finnish

Kemikaalien CLP-asetus

Kemikaalien luokittelua, pakkausmerkintöjä ja pakkaamista koskevat säädökset uusiutuvat.

1.6.2015 alkaen valmistettavat kemikaalit tulee luokitella ja merkitä CLP-säädösten mukaan, jotka kiristävät kemikaalien vaarallisuutta määritteleviä laskentasääntöjä. Uusien vaatimusten takia tuotteiden etiketit täytyy suunnitella uudestaan ja käyttöturvallisuustiedotteet päivittää. Pääsääntöisesti tuotteiden koostumukset eivät muutu, mutta tuotteiden vaarallisuusluokitus saattaa muuttua ja olla aikaisempaa tiukempi.

 
 

Tuotelista


Uudistuksen vaikutukset
1.6.2015 alkaen valmistettavat kemikaalit tulee luokitella ja merkitä CLP-säädösten mukaan. 1.6.2017 saakka voi myydä ja toimittaa vanhojen määräysten mukaisesti merkittyjä tuotteita (käyttäjät voivat varastoida ja käyttää ajankohdan jälkeenkin).
 
  • Lue tuotteen pakkausmerkinnät ennen käyttöä
  • Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen, ainakin kohdat 1,2,4 ja 8.2
  • Noudata tuotteen käyttöohjetta
  • Tarkista suojatoimenpiteet
 
1
Lisätietoja >