Technical services

Diversey Technical Services
 
1/ TASKI Service abonnement
 
Garantie: Elke TASKI machine wordt geleverd met één jaar garantie. Alle machines uit de TASKI swingo schrobzuigmachine reeks, behalve de TASKI swingo 150, en uit de TASKI ergodisc éénschijfsmachine reeks kennen een garantietermijn van twee jaar.
 
Het regelmatig onderhouden van uw materiaal en uitrustingen verzekert optimale en efficiënte resultaten, zowel voor de werking als voor de levensduur van het materiaal.
 
Ook stelt Diversey voor om bij de aankoop van een TASKI machine een onderhoudscontract af te sluiten. Het periodiek onderhoud van het materiaal wordt in gemeenschappelijk akkoord met de klant afgesproken. Voor alle bijkomende inlichtingen betreffende een onderhoudscontract, kunt u onze catalogus raadplegen of contact nemen metde Customer Service.
 
2/ Service automatische doseersystemen
 
Ons Technical Customer Service Team (TCS) is verantwoordelijk voor de montage, de follow-up en het onderhoud van de installaties die ter beschikking van onze klanten gesteld worden. Elke installatie is onderworpen aan een bruikleencontract waarin duidelijk de interventiemodaliteiten vermeld worden.
 
Bij heraansluiting van onze doseerpompen, zal de kostprijs aangerekend worden volgens bestek, met een minimum van 150€.
 
3/ Onze tarieven
 
Zie  prijslijst
 
4/ Service Planning Technical Customer Service (TCS) :
 
Onze Customer Service staat volledig tot uw dienst voor alle inlichtingen en zorgt samen met het Planningteam voor de opvolging van uw aanvraag tot herstelling van uw TASKI machines en doseermateriaal.
 
 
Algemene gegevens  
 
 
Contacten Technische Servicedienst (Institutional & Laundry) : 016 61 77 06
 
Contacten Technische Servicedienst (Food & Beverage) : 016 61 77 83
 
Faxnummer Technische Servicedienst  : 016 61 78 07
 
E-mail : customerservice.belgium@diversey.com