Wie zijn wij

Bedrijfsoverzicht
Diversey is een toonaangevend bedrijf dat wereldwijd reinigings- en hygiëneoplossingen levert aan institutionele klanten in de hotelsector, de restauratie, de kleinhandel, de gezondheidszorg, dranken & voedingssector en aan schoonmaakbedrijven.
 
Diversey gaat er prat op dat het zijn klanten en hun werknemers hoogwaardige, duurzame reinigings-, desinfectie- en hygiëneoplossingen kan aanbieden. Het bedrijf beschikt over een platform waarop haar medewerkers hun engagement voor een schonere, gezondere toekomst voor de volgende generaties onder de aandacht kunnen brengen.
 
Een geschiedenis van zakelijke successen
Vandaag beschikt Diversey over heel wat merken die een pioniersrol hebben vervuld in de commerciële sector en op het vlak van reiniging en hygiëne. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1886, toen S.C. Johnson een bedrijf in parketvloeren oprichtte in Racine, Wisconsin. Kort daarna, in 1923, werd Diversey Corporation in Chicago opgericht.
Beide bedrijven kenden in de 20ste eeuw een continue groei en hadden klanten wereldwijd. In 1996 werd Diversey Corporation overgenomen door Unilever en veranderde de naam in DiverseyLever. In 1997 scheidde het bedrijf, bekend onder de naam S.C. Johnson Commercial Markets, zich af van het moederbedrijf om Johnson Wax Professional te worden.
In 2002 nam Johnson Wax Professional DiverseyLever over en het nieuwe bedrijf kreeg de naam JohnsonDiversey. In maart 2010 werd de naam vereenvoudigd tot Diversey.
 
Een globale partner
Wij beschikken wereldwijd over een niet te evenaren kennis van de lokale markten.
Wij stellen onze bedrijfsgrootte en ervaring ter beschikking om overal de beste oplossingen te leveren:
  • 10.500 werknemers wereldwijd
  • actief in meer dan 175 landen
  • marktleider in elke regio
 
Voortdurend innoveren
  • Bij Diversey wordt heel wat geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en in mensen om wereldwijd hoogtechnologische innovaties te leveren.
  • Onze inspanningen op het vlak van innovatie gaan gepaard met een strenge discipline om oplossingen te leveren die niet alleen de meest nijpende problemen van onze klanten oplossen, maar ook om een evenwicht te vinden tussen reiniging en hygiëne enerzijds en het optimaliseren van processen, water, energie en mankracht anderzijds.
  • Deze drang naar innovatie blijkt uit de invoering van baanbrekende producten zoals de Revoflow®- en SmartDoseTM/MC-doseersystemen, de ProspeedTM/MC-vloerafwerkingssystemen, de TASKI®-schoonmaakmachines, het efficiënte CLAX®  textielreinigingsprogramma, DryTech 5-baansmeermiddelen om er maar enkele te noemen.
 
Een duurzame oplossing
Duurzaam ondernemen is verweven in de genen van Diversey. Wij hebben oog voor de maatschappelijke, ecologische en economische gevolgen van duurzaamheid - zowel voor ons als voor onze klanten. Wij passen dit al meer dan 100 jaar met succes toe, omdat we vinden dat dit juist is en ook omdat het in zakelijk opzicht zinvol is. Wij willen de bedrijven van onze klanten meer rendabel en duurzamer maken, zodat ze beter en doeltreffender functioneren en tezelfdertijd bijdragen tot het welzijn en het algemeen belang van onze maatschappij.