Country: Netherlands - Dutch

Training machinale vaatwas leidinggevenden

 
 

Productinformatie

In deze training wordt naast de achtergronden van vaatwassen, vooral ingegaan op de aspecten die het totale proces beïnvloeden. Denk hierbij aan factoren die bepalend zijn voor de opbouw van de kostenstructuur, procesanalyse via datalogging en hoe deze te corrigeren, het voorkomen van grote kosten als gevolg van breuk (Breakage control), effectieve glasbewassing en de belangrijke aspecten in het keuzeproces van een nieuwe vaatwasmachine. In 2 dagdelen wordt uitvoerig ingegaan op het totale proces van machinale vaatwas. Het is mogelijk om de inhoud van de training aan te vullen met specifieke problematieken uit de werksituatie die voor alle cursisten van belang zijn.Training machinale vaatwas voor leidinggevenden (locatie: Diversey Utrecht)

     
     


    Artikelnummer Verpakking
      1Q900220 - 2 dagdelen