Diversey Consulting

Diversey Consulting is een onafhankelijke consultancy organisatie die specialistische diensten aanbiedt op het gebied van voedselveiligheid en infectiepreventie. Diversey Consulting biedt ondersteuning die is afgestemd op de sector en op de markt, ongeacht de leverancier van de producten en de diensten. Dankzij de ruime internationale ervaring van Diversey Consulting op alle vlakken van kwaliteitsmanagement, operationele efficiency en hygiëne kan Diversey Consulting u ondersteuning bieden bij o.a. HACCP, auditing, procesoptimalisatie, training en opleidingen en het behalen van erkende certificaten.

Diversey Consulting Voedselveiligheid
Diversey Consulting is úw partner in voedselveiligheid. Onze consultants zijn hoog gekwalificeerde deskundigen die diensten verlenen op basis van de eisen, wensen en behoeften van onze relaties in alle sectoren, uiteraard afgestemd op de Europese verordeningen en lokale wetgeving (hygiënecodes). Onze activiteiten bestaan uit het bewaken van voedselveiligheid, uw imago en optimalisatie van uw operationele efficiëntie.

Hygiëne-inspecties en voedselveiligheid audits
Diversey Consulting beperkt zich niet alleen tot het uitvoeren van de audit en het nemen van microbiologische monsters. We begeleiden u ook bij het uitwerken van corrigerende maatregelen en bij de interpretatie van analyseresultaten. Alle auditresultaten zijn online zichtbaar via
iMAP. Het iMAP systeem van Diversey is een internet gebaseerd programma voor het verzamelen en rapporteren van voedselveiligheid audits en hygiëne-inspecties. Door de snelheid van internet zijn hygiëne- en voedselveiligheidsresultaten direct beschikbaar voor trendanalyse en corrigerende maatregelen.

Online diensten en services
Naast het iMAP systeem biedt Diversey Consulting tevens een aantal innovatieve online producten om de planning, communicatie en registratie te vereenvoudigen. Een systeem voor registratie en zelfcontrole tot het permanent online monitoren van temperaturen behoort tot de mogelijkheden. Het bewaken van de koude en warme keten is essentieel voor elke grootkeuken, horecazaak of supermarkt. Voor correcte en real-time temperatuurbewaking kan Diversey Consulting een draadloos online systeem leveren.

Training en opleiding
Voedsel moet niet alleen lekker, gezond en gevarieerd zijn, maar vooral veilig. Voedselveiligheid is een basisvoorwaarde voor lekker eten. Hierbij zijn hygiënisch werken en beheersing van temperatuur van producten en gerechten zeer belangrijk. Om dit te bereiken is betrokken personeel, die voedsel op de juiste manier bereidt, van invloed. Met andere woorden, het is essentieel dat gedegen kennis over goede voedselveiligheidspraktijken resulteren in het juiste gedrag en attitude in de keuken. Regelmatige training voor het personeel is dus een absolute noodzaak. Diversey Consulting verzorgt trainingen in Utrecht of op locatie. Uiteraard bieden wij tevens een innovatief E-learning programma.

Naast bovengenoemde activiteiten kan Diversey Consulting u ook adviseren en begeleiden bij:
- Strategisch consulting en certificatie begeleiding
- Voedselveiligheid oplossingen
- Risico analyses en HACCP onderzoek
- Microbiologisch onderzoek
- Planning en kwaliteitscontrole
- Legionella services en ongedierte bestrijding

Contact Diversey Consulting Voedselveiligheid:
René Aveskamp - Manager Diversey Consulting Services
Tel. +31(0)30 247 65 32 of +31(0)6 53 46 69 67
Fax +31(0)30 247 64 64
E-mail: rene.aveskamp@diversey.com


Diversey Consulting Infectiepreventie

Onze aanpak voor de gezondheidszorg
Met een instellingsbreed infectiepreventiebeleid kunt u ervoor zorgen dat het aantal infecties zo laag mogelijk blijft, waardoor uw totale kosten aanzienlijk verlaagd worden. Daarnaast draagt een infectiepreventiebeleid bij aan kwaliteitsverbeteringen en een positieve uitstraling richting patiënten/cliënten. Het naleven van protocollen en procedures lijkt vanzelfsprekend, maar blijken in de praktijk soms moeilijk te implementeren.


Met onze totaalaanpak op het gebied van infectiepreventie kunnen we u adviseren en ondersteunen bij alle aspecten van een infectiepreventiebeleid. Wij helpen u graag om uw infectiepreventiebeleid te optimaliseren. Dit doen we door het geven van trainingen, opleidingen en ondersteuning bij de implementatie en inrichting van uw werkprocessen. Wij kunnen voor u een risico-inventarisatie uitvoeren waardoor u een overzichtelijk beeld krijgt van de verbeterpunten in uw organisatie, en ondersteunen bij het opstellen en actualiseren van protocollen. Het belangrijkste hierbij is een goede implementatie en borging.

Diversey biedt verder een uniek serviceconcept, het Reminders Programma, waarmee het aantal handhygiëne momenten van medewerkers verhoogd kan worden. Door kennisverhoging en het creëren van meer bewustwording kan gedragsverandering worden gerealiseerd.

Contact Diversey Consulting Infectiepreventie:
Nelly Holland - Adviseur Infectiepreventie
Tel. +31(0)30 247 69 11 of +31(0)6 10 67 55 47
Fax +31(0)30 247 63 17
E-mail: nelly.holland@diversey.com

 

Diversey Services Gebouwenonderhoud
Kijk voor uitgebreide informatie over Diversey Services Gebouwenonderhoud onder het menu-item 'Services'.