Onze aanpak

Onze aanpak is samengevat in het totaalconcept Hygiëne Zonder Zorgen. Een totaalconcept gebaseerd op jarenlange ervaring in alle marktsegmenten met uiteenlopende eisen op het gebied van reiniging, hygiëne en veiligheid.

Wij leveren u hiermee:

- Resultaatgericht partnerschap aangaande kwaliteit, efficiëntie en veiligheid.
- Expertise op het gebied van milieu en wetgeving aangaande reiniging en hygiëne.
- Proactieve dienstverlening.
- Heldere en zichtbare resultaten.
- Expertise en kennis van uw branche.

Deze aanpak, die u alle zorg van het hygiëneproces uit handen neemt, is gebaseerd op de fundamenten; geïntegreerde oplossingen, operationele ondersteuning en continue verbetering.

Geïntegreerde oplossingen
Wij ontwerpen voor u een hygiënesysteem dat feilloos aansluit op uw behoeften. De basis hiervoor is ons overzichtelijke assortiment, gecombineerd met effectieve werkmethoden. Ook bieden we hulpmaterialen voor planning en controle van het reinigingsprogramma. U kunt er uiteraard van uitgaan dat aspecten op het gebied van veiligheid, milieu en ergonomie verankerd zijn in dit hygiënesysteem.

Operationele ondersteuning
Wij ondersteunen u, waar nodig, met het implementeren van onze systemen en de beheersing van uw hygiëneproces. Hierbij kunt u denken aan praktische instructies, complete trainings- en opleidingsprogramma’s, maar ook aan adequate hulp bij storingen en een helpdesk voor al uw vragen.

Continue verbetering
Op basis van intensief onderzoek zijn we in staat onze systemen en services steeds verder te verbeteren. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de voor u relevante ontwikkelingen. Ook bieden we de mogelijkheid om regelmatig uw hygiëneproces te evalueren en samen met u concrete verbeterpunten door te voeren.