Zrównoważony rozwój

 

Zrównoważony rozówj to nieodzwony wymóg biznesowy 

Jesteśmy dumni z naszego wieloletniego dziedzictwa związanego z zarządzaniem programami ochrony środowiska oraz kontynuacją w postaci spełniania coraz wyższych standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju we wszystkich naszych działaniach. Nasze wiodące produkty, systemy i nagradzane innowacje, są dowodem na to, że wszystko to, co rozwijamy i produkujemy jest tworzone z myślą o bezpieczeństwie i ochronie środowiska. Wybór surowców i procesów produkcyjnych wymaga od nas spełniania surowych wymogów i standardów. Nasze laboratoria oraz fabryki są odpowiednio certyfikowane według norm ISO: 9001, 14001 oraz OHSAS 18001, jako te, które spełniają wyższe normy środowiskowe.
 

Zaangażowanie Diversey 

Staramy się myśleć i działać zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, koncentrując się na wszystkich fazach cyklu życia produktu, od produkcji do użycia. Diversey był pierwszą firmą na rynku czyszczenia i higieny, która dołączyła dobrowolnie (wolontariat) i była certyfikowana przez niezależny audyt Projektu Przyjazna i Zrównoważona Czystość (Charter of Sustainable Cleaning) w ramach A.I.S.E. (Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości).
Ponadto, jesteśmy związani z wieloma organizacjami zaangażowanymi w równoważony rozwój, takimi jak światowa organizacja ochrony przyrody, World Wildlife Fund (WWF).
 

Certyfikacja Eco

Produkty Eco-certyfitied to produkty spełniające surowe kryteria ekologiczne i bezpieczeń-stwa, widniejące we wspólnotowych oznaczeniach ekologicznych Eco-label, znanych pod nazwą EU „Flower” (zwany też ‘Stokrotką’) lub „Nordic Swan”. Produkty takie są certyfiko-wane jako te, które spełniają wyższe normy środowiskowe.