Country: Sweden - Swedish

Service och garanti ånggeneratorer

Tecnovap ångmaskiner 12 månaders garanti Garantin gäller för material- och/eller fabrikationsfel.

Vid åberopande av garantin inom 12 månader från leveransdagen debiteras ingen arbetskostnad. Eventuella transport- och/eller reskostnader debiteras även under garantitiden" Tecnovap Scandinavia AB Besöksadress: Spjutvägen 7, 175 61 Järfälla Tel: 08-590 860 90