Country: Sweden - Swedish

Hygienredskap

Hygienborstar, rakor & tillbehör

Professionella hygienredskap för alla rengöringsbehov där det krävs en hög hygienstandard. Redskapen uppnå högsta effektivitet och uppfyller hygienkrav för livsmedelsmiljöer med möjlighet till full färgkodning i fem olika färger för zonindelning.