Country: Sweden - Swedish

SURE SmartDose-serien

SmartDose är ett mobilt och bekvämt doseringssystem lämpligt för mindre enheter med behov av flexibilitet.

SmartDose minskar din miljöpåverkan jämfört med standardflaskor genom minskad förbrukning samt förpackningsmaterial, förvaring och transport. Effektivt – rätt dosering, alltid pålitliga rengöringsresultat. Kostnadskontroll – ingen överdosering. Säkert – slutet system för maximal säkerhet. Enkelt – en smart doseringspump för diskho, flaska eller hink, minimalt utbildningsbehov. Hållbart – mindre förpackningsmaterial, förvaring och transport jämfört med bruksfärdiga produkter.

 
 

Produktlista


SURE Floor Cleaner SD
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
 
 • För skurmaskin eller manuell daglig golvrengöring
 • Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
 • 100% biologiskt nedbrytbar
 • Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
 • Miljömärkt med EU Ecolabel
 
1
Mer information >
SURE Cleaner&Degreaser SD
Extra kraftfullt grovrengöringsmedel
 
 • Extra kraftfull för mycket effektiv avfettning
 • Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
 • 100% biologiskt nedbrytbar
 • Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
 • Miljömärkt med EU Ecolabel
 
1
Mer information >
SURE Interior&Surface Cleaner SD
Allrengöringsmedel
 
 • Effektivt koncentrerat allrengöringsmedel
 • Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
 • 100% biologiskt nedbrytbar
 • Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
 • Miljömärkt med EU Ecolabel
 
1
Mer information >
SURE Washroom Cleaner SD
Alkaliskt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
 
 • Effektiv för daglig sanitetsrengöring
 • Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
 • 100% biologiskt nedbrytbar
 • Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
 • Miljömärkt med EU Ecolabel
 
1
Mer information >
SURE Washroom Cleaner&Descaler SD
Surt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
 
 • Effektiv för daglig sanitetsrengöring och avkalkning
 • Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
 • 100% biologiskt nedbrytbar
 • Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
 • Miljömärkt med EU Ecolabel
 
1
Mer information >