Country: Sweden - Swedish

Room Care Hotellstädsystem

Room Care är en unik, heltäckande rengöringslösning för hotellverksamhet.

Den omfattar såväl kemikalier som redskap och metoder för att täcka upp alla rengöringsbehov som finns för att rengöra hotellrum oavsett storlek på hotell. Formuleringarna i produkterna är framtagna för att vara så effektiva och säkra som möjligt för att leva upp till de rengöringskrav som ställs på ett hotell. Room Care-serien innehåller produkter både i bruksfärdig lösning samt i koncentrerad form för spädning med Divermite-systemet. Flera produkter är miljömärkta.