Country: Sweden - Swedish

Avloppsmedel

 
 

Produktlista


Suma Drain GTS Plus
Biologisk avloppsrengöring
 
 • Minskar fettkakans tillväxt i fettavskiljare
 • Förebygger blockering i rör och avlopp
 • Reducerar dålig lukt från fettavskiljare och avlopp
 • Minskar behov och kostnader för rensning av avloppen och fettavskiljare
 • Verksam under både aeroba och anaeroba förhållanden
 
1
Mer information >
Dispenser, Diver GTS1
För dosering av Suma Drain GTS Plus
 
   
  1
  Mer information >