Country: Sweden - Swedish

Städvagnar

Städvagnar för dina behov

Städvagnen är basen vid städning. Städområden är mycket varierande och skiljer sig med avseende på behov av mängd och typ av städmaterial, golvunderlag, behov av sortering av skräp, trånga smala utrymmen i städområdet mm. Även den som städar har olika behov. Vi kan erbjuda flera sortiment av städvagnar för olika städbehov. Gemensamt för alla städvagnar är att dom kan anpassas för bästa ergonomi, för dina behov.