Country: Sweden - Swedish

Produkter för flasksköljning

Komplett sortiment av flaskdisk- och flasksköljmedel

Specialprodukter för rengöring och sköljning av flaskor i bryggeri- och dryckesvaruindustrin. Såväl additiv som färdigformulerade produkter

 
 

Produktlista


Divo RPB VB18
Alkaliskt flasksköljadditiv för ref PET & ACL
 
 • Höjer rengöringsförmåga & etikettborttagning
 • Minskar risken för stress cracking
 • Förhindrar beläggningar & blockering av munstycken
 • Gör sköljningen lättare
 • Kan doseras konduktometriskt
 
1
Mer information >
Divo WTC VB65
Syrabaserat additiv vid flasksköljning för kontroll av beläggningar & pH
 
 • Förhindrar blomning & fläckar på flaskorna
 • Reducerar risken för restlut i flaskorna
 • Förhindrar kalkbeläggningar i varma sköljsektionen
 • Motverkar blockering av munstycken
 • Kan doseras konduktometriskt
 
1
Mer information >
Divo WWS VB8
Additiv för pH-justering och för att förhindra kalkutfällningar vid flasksköljapplikationer.
 
 • För pH-styrning & för att hindra kalkutfällning
 • Förhindrar blomning & fläckar på flaskorna
 • Förhindrar beläggningar & blockering av munstycken
 • Kan doseras konduktometriskt
 
1
Mer information >
Divo 411 VB114
Tensidbaserad skumdämpare med brett användningsområde, bl.a. för Ref PET.
 
 • Tensidbaserad skumdämpare för flasksköljmaskiner, etc
 • För temperaturer över 10oC.
 • Minskar risk för stress cracking.
 
1
Mer information >
Divo AF-B VB5
Tensidbaserad skumdämpare för Ref-PET, etc
 
 • Tensidbaserad skumdämpare för temp. >45oC.
 • Speciellt effektiv i flasksköljmaskiner.
 
1
Mer information >