Country: Sweden - Swedish

Sura geler och tixofoams

Sura geler och tixofoams för maximal vätning och lång kontakttid vid öppen rengöring.

Sura geler och tixofoams för avkalkning och rengöring. Enduro (tixofoam) är unika produkter som ger bättre vätning och längre kontakttid jämfört med traditionella skum. Sköljs bort snabbare än traditionella skum.

 
 

Produktlista


Acigel VG7
Surt avkalknings- & rengöringsmedel i gelform för öppen rengöring.
 
  • Surt avkalkningsmedel/ rengöringsmedel i gelform för öppen rengöring
  • Effektiv penetrering av svår smuts
  • Tar bort protein & kalkrester
  • Appliceringen syns lätt, inga missar
  • Lätt att skölja bort
 
1
Mer information >