Country: Sweden - Swedish

Alkaliska geler och tixofoams

Alkaliska geler och tixofoams för maximal vätning och lång kontakttid vid öppen rengöring.

Alkaliska geler och tixofoams (Enduro) med unika egenskaper. Enduroprodukterna väter effektivare och har längre kontakttid än traditionella skum. Detta i kombination med kortare sköljtid gör att man kan spara rengöringstid jämfört med traditionella skum.

 
 

Produktlista


Enduro Chlor VE5
Kraftfullt klorerat alkaliskt rengöringsmedel med extra god vidhäftning, tixofoam för öppen rengöring.
 
 • Kraftfullt klorerat alkaliskt rengöringsmedel med extra god vidhäftning, tixofoam.
 • Tar effektivt bort fett & andra föroreningar
 • En applicering räcker
 • Innehåller aktivt klor
 • Snabb vattenbesparande sköljning
 
1
Mer information >
Enduro Super VE3
Kraftfullt alkaliskt rengöringsmedel för öppen rengöring med extra god vidhäftning, tixofoam.
 
 • Tar effektivt bort fett, stärkelse & protein
 • Effektivt på kraftigt smutsade ytor
 • Tixofoam som ger effektiv vätning och effektiv penetrering av svår smuts.
 • Applicering av gel syns och minimerar risken för missar
 • Enkel sköljning gör att produkten försvinner från ytan
 
1
Mer information >
Securegel VG5
Rengöringsmedel i gelform för kylaggregat
 
 • Löser effektivt smuts på kylelement
 • Bildar gel med god vidhäftning och vätning
 • Långtidsverkande
 • Skall inte sköljas av
 
1
Mer information >
EnduroUniphase
Alkaliskt rengöringsmedel med hög komplexbildningsförmåga
 
 • Kraftfullt rengöringsmedel
 • Lämpligt för områden med hög vattenhårdhet
 • Förhindrar beläggningar, inget behov för periodisk rengöring med syra
 
1
Mer information >
EnduroPlus
Alkaliskt extra klorerat rengöringsmedel med god vidhäftande förmåga
 
 • Förlängd kontakttid. Ger ett bättre rengöringsresultat och minskar behovet för omapplicering.
 • Extra hög aktivklorhalt
 • En produkt för daglig rengöring och avlägsnande av biofilm
 
1
Mer information >