Country: Sweden - Swedish

Livsmedelshygien och egenkontroll

Utbildningar och konsulttjänster för säkra livsmedel

Diversey Consulting är vår avdelning med uppdrag att skydda människor, varumärken och företag genom utbildningar och konsulttjänster. Med våra unika, professionella tjänster och konsultationer inom livsmedelssäkerhet, livsmedelskvalitet, effektivitet och riskhantering klarar ni de högsta kraven - båda era kunders och lagstiftarens.