Vi är Diversey

Vi är Diversey, en del av Sealed Air

Detta är Sealed Air

Sealed Air verkar för en värld som känns, upplevs och fungerar bättre. År 2015 skapade företaget intäkter på ungefär $7,0 miljarder dollar genom att hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål med fokus på dagens största sociala och miljömässiga utmaningar. Våra välkända och innovativa varumärken som Cryovac® livsmedelsförpackningar, Bubble Wrap® skyddande förpackningar och Diversey™ rengörings- och hygienlösningar, garanterar en säkrare och effektivare livsmedelskedja, skyddar värdefulla varor som skeppas över hela världen och förbättrar hälsa genom rena miljöer. Sealed Air har ca. 23.000 medarbetare som betjänar kunder i 169 länder. Gå in på www.sealedair.com och lär dig mer.

 

Vår vision, mission och värderingar

Vår Vision: Att skapa ett bättre liv

Vår Mission: Vi skapar nya förutsättningar (Re-Imagine) inom de branscher vi verkar, för en värld som känns, upplevs och fungerar bättre.

Våra värderingar:
Principfast etik - Varje dag agerar vi medvetet för att alltid göra rätt.
Medveten beslutsamhet - Vi har styrkan att göra det som krävs för att hålla vad vi lovar.
Gränsöverskridande samarbete - Vi främjar ett samarbetsklimat som välkomnar nyfikenhet och kreativa idéer.
Värdeskapande innovation - Vi utvecklar nyskapande lösningar som gör våra kunder och oss till vinnare.

 

Om Diversey

En hållbar värld är grundförutsättningen för alla människors välbefinnande. Sealed Airs division Diversey Care erbjuder hygienlösningar för infektionsskydd, kökshygien, textiltvätt, lokalvård samt konsultativ rådgivning. Genom att leverera överlägsna resultat, bidrar vi till att skapa lönsamma, hållbara företag, för en renare och hälsosammare framtid.