Country: Slovakia - Slovak

Dezinfekčné prostriedky F&B

Diversey ponúka dezinfekčné prostriedky do potravinárstva, určené na dezinfekciu CIP okruhov, dezinfekciu namáčaním a postrekom, dezinfekciu bez potreby následného oplachu pitnou vodou aj priestorovú dezinfekciu. Dezinfekčné prostriedky sa vyznačujú vysokou účinnosťou aj v tvrdej vode, nízkou aplikačnou koncentráciou a výbornou oplachovateľnosťou. Rezíduá dezinfekčných prípravkov minimálne zaťažujú odpadové vody,dokonca vylepšujú hodnoty parametra biologicej spotreby kyslíka.