Country: Slovakia - Slovak

Prostriedky na čistenie membrán

Diversey rieši aj čistenie membrán v zariadeniach na mikrofiltráciu, ultrafiltráciu, nanofiltráciu a reverznú osmózu. Naše prostriedky sú odporúčané zo strany výrobcov membrán aj uvedených technologických zariadení. Prostriedky Divos sa vyznačujú inovatívnym zložením a vysokým obsahom účinných látok, čo umožňuje ich aplikáciu pri nízkych koncentráciách a teplotách. Toto vedie nie len k oplimalizácii priamych nákladov na čistenie, ale aj k významenému predlžovaniu životnosti membrán.