Kontakty

FAKTURAČNÁ/ DORUČOVACIA ADRESA SPOLOČNOSTI:
Diversey Slovensko, s.r.o.,
Rybničná 40
831 06 Bratislava
Slovenská republika

RECEPCIA:
+421 249 289 111 tel.
+421 249 289 112 fax

ZÁKAZNICKÝ SERVIS/ OBJEDNÁVKY:
(technický servis, objednávky, pohľadávky, reklamácie)
+421 249 289 230 tel.

+421 249 289 113 fax 
customerservice.slovakia@diversey.com 
objednavky.jd-sk@diversey.com

MARKETING:
+420 296 357 401/ 411 tel.
marketingcz@diversey.com

IČ, DIČ:
identifikačné číslo: 35835401
daňové identifikačné číslo: SK2020286972
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 26461/B.

Bankové spojenie:
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, SWIFT : CITISKBA
Číslo účtu: 2004590000/8130
IBAN: SK62 8130 0000 0020 0459 0000

Ďalšie informácie a aktuality získate na našich webových stránkach:
www.diversey.com
www.diverseysolutions.com/sk