Udržateľný rozvoj

Udržateľný rozvoj v Diversey

Diversey má za cieľ chrániť životy, uchovávať planétu Zem a transformovať priemysel. V tomto jasnom vyjadrení by sme chceli popísať, prečo ako spoločnosť existujeme, a čo sami očakávame od svojej práce. Tento účel stanovuje konkrétny spôsob akým prijímame podstatné sociálne, environmentálne a ekonomické zásady udržateľnosti.

Udržateľný rozvoj je základom našej stratégie a srdcom toho, ako zaisťujeme čistejšiu a zdravšiu budúcnosť pre celý svet.

Diversey má 6 základných pilierov udržateľného rozvoja:

Prevádzka

Zachovávame Zem pre budúce generácie neustálym znižovaním dopadu našich produktov a prevádzok na životné prostredie. Máme vedúcu pozíciu na trhu v ochrane životného prostredia a zaviazali sme sa k náročnému a merateľnému zníženiu negatívneho dopadu. Nastavené ciele plníme vďaka kreatívnemu a odhodlanému prístupu našich zamestnancov.

V roku 2009 sme urobili kľúčový krok smerom k prijatiu zodpovednosti za životné prostredie prostredníctvom prijatia zmluvy s Climate Savers, uznávaným a dôsledným programom na zníženie emisií skleníkových plynov fondu World Wildlife, ktorý si kladie za cieľ zníženie o 25% do konca roku 2013.

Zákazníci

Chránime životy tým, že vyrábame vynikajúce produkty, ktoré zvyšujú bezpečnosť a hygienu jedla, pitia a prostredia, v ktorom sa pohybujeme.

Naše špičkové inovácie ako systémy riedenia a dávkovania a unikátny design balenia nám umožňujú eliminovať produkciu obalov a chemického odpadu, znižovať náklady na dopravu a tým aj emisiu oxidu uhličitého a v neposlednom rade zaisťovať bezpečnosť pracovníkov. Naše koncentrované prostriedky vážia menej než klasické vodou nariedené produkty, balené v špeciálne navrhnutých nádobách, ktoré majú zabudované vlastné dávkovacie zariadenie. Uzavreté produkty určené na riedenie chránia našich zákazníkov pred priamym kontaktom s koncentrovanými chemikáliami a zaručujú správne nariedeníie prostriedku pre maximálnu účinnosť. Navrhujeme obaly, ktoré znižujú náklady na logistiku a úložný priestor a používame recyklovateľné materiály, ktoré pomáhajú znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu.

Súnaležitosť

Veríme, že na všetkých miestach nášho pôsobenia je naša prítomnosť prínosom. Bezpočetné dobrovoľníctvo našich zamestnancov umožňuje Diversey vytvoriť čistejšiu a zdravšiu budúcnosť pre lokálne komunity. Podporujeme dobrovoľníctvo prostredníctvom našej globálnej iniciatívy pre deti a prostredníctvom rôznych miestnych a regionálnych akcií organizovaných našimi zamestnancami.

Globálna iniciatíva pre deti

Úloha Diversey ako popredného svetového poskytovateľa riešení na čistenie a sanitáciu do škôl inšpirovala spoločnosť investovať do škôl a detí po celom svete a tento zámer sa stal hlavným cieľom pri plnení cieľov našej spoločenskej zodpovednosti. Zaväzujeme sa, že prispejeme časom, zdrojmi a odbornými znalosťami k vytvoreniu čistejšej a zdravšej budúcnosti pre deti, ktorým patrí naša budúcnosť.


Prostredníctvom tejto iniciatívy sme "adoptovali" školy v chudobných oblastiach neďaleko našich lokálnych pobočiek. Činnosti, ktoré vykonávame s každou takouto školou, sú prispôsobené potrebám miestnej spoločnosti. Od začiatku programu Diversey spolupracuje už so 45 školami po celom svete.

Zamestnanci

Naši zamestnanci sú najsilnejšou stránkou našej spoločnosti, a je to ich talent, kreativita a nadšenie, ktoré dávajú zmysel účelu nášho podnikania pre našich zákazníkov, partnerov a komunity. Investujeme do bezpečia a blaha našich zamestnancov, do ich vzdelania a profesionálneho rozvoja.


Od svojho založenia v roku 2002, program Target Zero nám pomohol znížiť počet pracovných úrazov o 72,5 percent. Za šesť rokov Target Zero pomohol zabrániť 904 zraneniam. Medziročné zníženie počtu nehôd činí 10% a každý rok sme výrazne prekročili požadovaný cieľ.

Partneri

Spolupracujeme s myšlienkovými vodcami z celého sveta pre podporu dôležitosti udržateľného rozvoja v našom priemysle a neustále obhajujeme čistejšiu a zdravšiu budúcnosť. Založili sme dôležité partnerstvá s vládnymi agentúrami, nevládnymi organizáciami a priemyslovými skupinami. Zdieľame svoje znalosti a podporujeme hodnoty, ktoré vychádzajú z kreatívnej a dôslednej práce talentovaných ľudí na dosiahnutie spoločných cieľov.

Riadenie

Snažíme sa dodržiavať čo najvyšší štandard etických a právnych hodnôt vo všetkých našich činnostiach. Naše metódy riadenia sú upravené v našom komplexnom etickom kódexe a kódexe obchodného správania. Pravidelne vykonávame audity všetkých našich obchodných aktivít a neustále vzdelávame svojich zamestnancov v oblasti etických obchodných praktik.