Country: Turkey - Turkish

Egitim Programları

Sürdürülebilir Başarı İçin..

Sürekli gelişmeyi bir yöntem yaklaşımı olarak benimsemenin önemli koşullarından birisi de, hiç şüphesiz çalışanların “sürekli eğitim”den geçmelerinin sağlanmasıdır. Sürekli gelişme; bir organizasyonun, çevresindeki gelişmeleri sürekli izleyerek tüm örgütsel sistem, süreç ve insan kaynaklarında sürekli iyileştirme çabalarına girişmesi olarak tanımlanabilir. Sürekli eğitim ve gelişim, özellikle teknolojik gelişme ve buna bağlı olarak artan uluslararası rekabette “sürdürülebilir başarı”nın ve rekabetteki üstünlüğün ifadesidir.

 
 

Ürün listesi


Gıda Mikrobiyolojisi Eğitimi
Gıda Sektöründe Çalışan Yöneticiler ve Mühendisler İçin Gıda Mikrobiyolojisi Eğitimi
 
  • Eğitim Etkinliği ve Verimliliği Ölçümleme
  • Eğitim sonrası sertifikalandırma
 
1
Ayrıntılı Bilgi İçin >
Gıda Çalışanları İçin Temel Gıda Güvenliği Eğitimi
Gıda Sektöründe Çalışan Kişilerin Gıda Hijyeni ve Güvenliği Konusunda Bilinçlendirilmesine Yönelik Temel Konular
 
  • Eğitim Etkinliği ve Verimliliği Ölçümleme
  • Eğitim sonrası sertifikalandırma
 
1
Ayrıntılı Bilgi İçin >
Gıda İşletmeleri Yöneticileri için Gıda Güvenliği Eğitimi
Gıda İşletmelerinde Çalışan Yöneticilere Yönelik İleri Düzeyde Gıda Güvenliği Eğitimi
 
  • Eğitim Etkinliği ve Verimliliği Ölçümleme
  • Eğitim sonrası sertifikalandırma
 
1
Ayrıntılı Bilgi İçin >
Avrupa Birliği Gıda Mevzuatı Eğitimi
01 Ocak 2006'da Yürürlüğe Giren AB Gıda Mevzuatı'nın Temel İlkelerine Yönelik Eğitim Programı
 
  • Eğitim Etkinliği ve Verimliliği Ölçümleme
  • Eğitim sonrası sertifikalandırma
 
1
Ayrıntılı Bilgi İçin >
Temel Mikrobiyoloji Eğitimi
Gıda Sektöründe Çalışan Personel İçin Temel Mikrobiyoloji Eğitimi
 
  • Eğitim Etkinliği ve Verimliliği Ölçümleme
  • Eğitim sonrası sertifikalandırma
 
1
Ayrıntılı Bilgi İçin >