Country: Turkey - Turkish

Portör Muayenesi Hizmetleri

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği, gıda üretimi-satışında, sıhhi müesseselerde çalışanlara yapılması zorunlu muayenelerin gerçekleştirilmesi

 
 

Ürün listesi


Portör Muayenesi Hizmetleri
Portör Muayenesi Hizmetleri
 
  • Mikrobiyoloji ve Radyoloji Ruhsatlı Laboratuvar
  • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgeli Gezici Rontgen Araçları
  • Muayenelerin yerinde gerçekleştirilmesi
  • Muayene Periyotları Takip Sistemi
  • Muayene Sonuçlarına Göre Tıbbi Destek ve Danışmanlık
 
1
Ayrıntılı Bilgi İçin >